VICKY

Trường:Trường Tiểu học Đuốc Sống

Khối:2

Lớp:2/1

ID:35031409

Quận/Huyện:Quận 1

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11890180209:51 14/09/2021
21970101919:13 05/10/2021
31980115119:50 26/10/2021
411000104419:02 22/11/2021
 Tổng38405016 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5