nguyễn duy hưng

Trường:Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ

Khối:7

Lớp:7a1

ID:35026933

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1537053816:06 14/09/2021
2146093508:50 06/10/2021
38480100215:33 28/10/2021
42310101423:26 17/01/2022
 Tổng16203489 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5