Nguyễn đình dương

Trường:Trường Tiểu học Đền Lừ

Khối:3

Lớp:3a1

ID:35021579

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121290180116:18 30/09/2021
2149082011:05 09/10/2021
31710111821:02 01/11/2021
4140058721:54 17/01/2022
5150087214:48 20/02/2022
61435113610:08 26/02/2022
71410109510:27 26/02/2022
81510113320:56 06/03/2022
92180102121:57 08/05/2022
 Tổng49259583 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5