Phạm Ngọc Bích

Trường:Trường Tiểu học Đồng Tiến

Khối:1

Lớp:1A1

ID:35019406

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
151370145215:22 19/09/2021
24980152715:45 09/10/2021
36970180308:51 31/10/2021
43750180115:28 24/11/2021
52890180219:53 08/12/2021
63820180119:50 30/12/2021
71450230609:23 18/01/2022
81440171608:53 23/02/2022
91530104210:02 18/03/2022
 Tổng720015250 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2