Dương Thị Hoàng Phúc

Trường:Trường THCS Phan Thúc Duyện

Khối:6

Lớp:6

ID:35015303

Quận/Huyện:Thị xã Điện Bàn

Tỉnh/Thành phố:Quảng Nam

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12350123521:00 18/09/2021
21400160120:38 10/10/2021
35330111218:55 03/01/2022
 Tổng10803948 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5