phamthanhnhan123hg

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:3

Lớp:2a1

ID:34911111

Quận/Huyện:Thành Phố Hà Giang

Tỉnh/Thành phố:Hà Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15420018815:01 07/11/2021
22017036309:07 15/11/2021
31020018509:57 15/11/2021
4518027708:59 20/11/2021
 Tổng7501013 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5