Nguyễn Khánh Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:4

Lớp:4A11

ID:34887680

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12470136114:32 15/09/2021
25990108316:17 10/10/2021
37540157918:42 27/11/2021
45890180123:36 06/12/2021
52840172313:17 12/12/2021
64840165200:14 18/01/2022
71630271515:00 20/01/2022
81770269609:14 23/02/2022
91720271914:45 15/03/2022
101340269414:14 23/04/2022
 Tổng703020023 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5