Nguyễn Tuấn Phong

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:4

Lớp:A9

ID:34886962

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12340140916:53 19/10/2021
21370119417:14 19/10/2021
31380102915:28 27/10/2021
42520180122:50 10/01/2022
52640160616:05 11/01/2022
61530180116:37 11/01/2022
71560267314:59 18/01/2022
81670268809:14 23/02/2022
92480267814:44 15/03/2022
101330181714:00 23/04/2022
 Tổng482018696 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5