nguyễn tăng tiến đạt

Trường:Trường Tiểu học Minh Hưng

Khối:4

Lớp:3a5

ID:34863416

Quận/Huyện:Huyện Bù Đăng

Tỉnh/Thành phố:Bình Phước

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12340130621:53 08/10/2021
21400163822:21 08/10/2021
31360106122:42 07/11/2021
4339080022:04 02/12/2021
51630121122:33 11/12/2021
 Tổng21206016 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2