Vì Thị Tâm

Trường:Trường THCS xã Noong Luống

Khối:8

Lớp:8C1

ID:34822466

Quận/Huyện:Huyện Điện Biên

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12380180116:10 10/11/2021
21430179708:37 11/11/2021
32430170409:48 13/11/2021
41520140915:57 19/11/2021
52260180115:17 12/01/2022
61220180121:15 14/01/2022
 Tổng224010313 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5