/>

athea

Trường:Trường Tiểu học Ba Trại B

Khối:1

Lớp:1/1

ID:34802611

Quận/Huyện:Huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121000123310:40 06/02/2021
24100064111:10 06/02/2021
31100081511:25 06/02/2021
41100083111:44 06/02/2021
54100058212:18 06/02/2021
62100075612:35 06/02/2021
73100060413:00 06/02/2021
 Tổng70005462 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2