nguyễn tăng tiến đạt

Trường:Trường Tiểu học Minh Hưng

Khối:4

Lớp:3a5

ID:34748048

Quận/Huyện:Huyện Bù Đăng

Tỉnh/Thành phố:Bình Phước

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12410161420:46 12/10/2021
21370109221:05 12/10/2021
3128097721:12 30/10/2021
42390172322:15 30/11/2021
51680134721:26 13/12/2021
 Tổng21306753 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2