trần thị minh tâm

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:2

Lớp:2A8

ID:34747889

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121360165721:04 16/01/2022
21990120822:08 16/01/2022
31990116922:28 16/01/2022
43980140020:31 17/01/2022
51990160621:33 17/01/2022
62770180321:20 18/01/2022
71910251309:41 19/01/2022
81870268809:44 24/02/2022
91850259009:43 16/03/2022
101480272110:00 23/04/2022
 Tổng919019355 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5