Nguyễn Thị An Nhi

Trường:Trường Tiểu học Xuân La

Khối:4

Lớp:4A11

ID:34734704

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11450180213:51 15/09/2021
21510180221:55 05/10/2021
32460178422:46 26/10/2021
41490180121:54 18/11/2021
51590180112:54 07/12/2021
61790180115:20 12/01/2022
71870268314:59 18/01/2022
81820267509:14 23/02/2022
91630270214:54 18/03/2022
101430233614:08 23/04/2022
 Tổng604021187 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5