Nguyễn Đức Giang

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:4

Lớp:4A1

ID:34730128

Quận/Huyện:Thành Phố Hà Giang

Tỉnh/Thành phố:Hà Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1333077619:59 16/12/2021
2141072620:13 16/12/2021
31350111420:12 17/12/2021
 Tổng10902616 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5