Phạm Đỗ Đình Anh

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:2

Lớp:2A5

ID:34708112

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15520182817:24 20/09/2021
241000116510:48 28/10/2021
34990162717:40 31/10/2021
42985125710:13 17/11/2021
52960134810:48 07/12/2021
610915171916:57 09/01/2022
71705181509:30 19/01/2022
81470109909:18 24/02/2022
917041309:06 16/03/2022
 Tổng661512271 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5