/>

vu quang hung

Trường:Trường Tiểu học Mễ Trì

Khối:1

Lớp:a2

ID:34613440

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13100080720:42 09/01/2021
23100069020:31 12/01/2021
36100064120:41 16/01/2021
44100062520:48 23/01/2021
51100075619:59 25/01/2021
64100060220:42 29/01/2021
71100058120:57 29/01/2021
 Tổng70004702 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2