Đàm Minh An

Trường:Trường tiểu học Thị trấn

Khối:1

Lớp:1a1

ID:34590417

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100077110:14 06/01/2021
26100075910:44 08/01/2021
33100082915:34 08/01/2021
41100096914:13 11/01/2021
52100063914:37 11/01/2021
61100093414:53 11/01/2021
 Tổng60004901 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187