trần minh dũng

Trường:Trường THCS xã Noong Luống

Khối:8

Lớp:8C1

ID:34568768

Quận/Huyện:Huyện Điện Biên

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
18320130509:12 07/11/2021
210380180115:26 10/11/2021
34380180109:18 12/11/2021
48480173816:36 18/11/2021
51250127915:11 09/12/2021
 Tổng18107924 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5