Nguyen Thi Phuong Linh

Trường:Trường Tiểu học Ngọc Vân

Khối:4

Lớp:A

ID:34559264

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14400180121:22 22/09/2021
22430180221:02 05/10/2021
38340163709:06 07/11/2021
4135092609:29 20/11/2021
52470135116:30 21/02/2022
61380180117:00 21/02/2022
72360270121:16 21/02/2022
 Tổng273012019 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2