Phạm Bảo Duy

Trường:Trường tiểu học Vân Tảo

Khối:1

Lớp:1D

ID:34541093

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15100046721:32 20/12/2020
210100055322:02 04/01/2021
31100061422:12 04/01/2021
45100075920:35 10/01/2021
541000100022:21 12/01/2021
61100097122:38 12/01/2021
 Tổng60004364 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187