Le Thanh Phong

Trường:Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Khối:2

Lớp:2A12

ID:34491125

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15910180521:32 17/11/2021
21820180120:37 23/11/2021
31980179920:59 29/11/2021
45460113520:54 11/01/2022
51920180115:14 15/01/2022
61770180115:48 15/01/2022
72700273111:15 18/01/2022
8550061320:45 20/04/2022
92650240121:29 21/04/2022
102440181509:45 23/04/2022
 Tổng715017702 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2