/>

Nguyễn Đức Long

Trường:Trường Tiểu học I-Sắc Newton

Khối:1

Lớp:1G0

ID:34461191

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000111821:00 11/01/2021
21990120321:22 11/01/2021
31990119021:43 11/01/2021
411000123322:09 11/01/2021
51990105522:27 11/01/2021
61990125922:49 11/01/2021
711000148510:24 20/01/2021
81990131609:26 23/03/2021
91990189108:39 31/03/2021
 Tổng894011750 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2