Ngô Hải Yến

Trường:Trường THCS Ngọc Hòa

Khối:6

Lớp:6a

ID:34457557

Quận/Huyện:Huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11340180121:13 03/01/2022
21340180122:15 09/01/2022
32180100820:49 03/03/2022
41380180119:17 04/03/2022
51380180120:32 04/03/2022
6423059721:58 09/03/2022
 Tổng18508809 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5