Hoàng Ngọc Bảo Quỳnh

Trường:Trường Tiểu học LôMôNôXốp

Khối:3

Lớp:3a3

ID:34399771

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11590180222:07 22/09/2021
23590180212:54 21/11/2021
32710180121:04 23/11/2021
43430180120:54 10/12/2021
52520180122:07 14/12/2021
62345180221:01 11/01/2022
7170107111:07 19/01/2022
 Tổng325511880 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2