Trần Lê Khánh Phong

Trường:Trường Tiểu học Phước Thạnh

Khối:4

Lớp:4/1

ID:34346900

Quận/Huyện:Quận 9

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13410180218:59 21/09/2021
2125099921:26 28/10/2021
31300163121:54 28/10/2021
41300180120:47 17/11/2021
51590180221:57 27/01/2022
61440178316:39 11/02/2022
71240270121:14 12/02/2022
 Tổng253012519 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2