Trần Ngọc Hân

Trường:Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:1a7

ID:34335052

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000165017:06 21/11/2020
211000138317:30 21/11/2020
311000121317:51 21/11/2020
411000152718:18 21/11/2020
 Tổng40005773 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1144 · Branch · Slug: c473193d1b6c4393215fdd7f56b3624a8065f943