Hoàng Nguyên Giáp

Trường:Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:1A4

ID:34329622

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14100037220:49 11/01/2021
24100039821:53 11/01/2021
34100040922:30 11/01/2021
43100045301:55 12/01/2021
51100052202:04 12/01/2021
64100048702:40 12/01/2021
 Tổng60002641 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187