/>

Nguyễn Đào Ngọc Minh

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:1P

ID:34289480

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121000127221:08 30/11/2020
22100073021:08 02/12/2020
311000117321:30 11/12/2020
45100066022:02 01/01/2021
51100066122:13 01/01/2021
611000175521:25 12/01/2021
71990142116:38 20/01/2021
81980124515:35 24/03/2021
911000184021:26 04/04/2021
 Tổng897010757 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2