Nguyễn Ngọc Gia Bảo

Trường:Trường Tiểu học Mỹ Hoà

Khối:2

Lớp:2.5

ID:34214803

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11650180221:44 01/10/2021
21890156320:53 10/10/2021
31580148119:31 02/11/2021
45450180220:53 28/11/2021
51660180211:04 03/01/2022
61600180220:09 03/01/2022
71665273014:45 18/01/2022
81590237308:39 24/02/2022
93520142208:23 16/03/2022
 Tổng560516777 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2