Bùi Trường Giang

Trường:Trường tiểu học Vân Tảo

Khối:1

Lớp:1H

ID:34151030

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100045319:31 08/11/2020
21100045619:04 10/11/2020
33100043419:01 12/11/2020
46100047812:15 11/01/2021
55100046518:52 11/01/2021
61100055719:11 11/01/2021
71100056113:55 30/01/2021
 Tổng70003404 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570