Bùi Đức Chung

Trường:Trường tiểu học Vân Tảo

Khối:1

Lớp:1H

ID:34150925

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14100050713:01 06/11/2020
22100060317:42 06/11/2020
35100040519:57 07/11/2020
45100059119:38 21/12/2020
55100051119:12 24/12/2020
64100076115:42 01/01/2021
71980251515:11 20/01/2021
 Tổng69805893 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1164 · Branch · Slug: ec83cb486a78608576e0dc88c1584d24e1db8749