Tạ Phương Chi

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:2

Lớp:2A3

ID:34140874

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11720180221:58 08/10/2021
29990123220:46 10/11/2021
31990147621:12 10/11/2021
41500132020:00 09/12/2021
51590136020:23 09/12/2021
611000157610:09 15/01/2022
71910202709:33 19/01/2022
81890269809:44 24/02/2022
91830270109:45 16/03/2022
101820271410:00 23/04/2022
 Tổng824018906 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2