Phan Sơn An

Trường:Trường Tiểu học Trung Văn

Khối:2

Lớp:2B

ID:34134124

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111390179018:48 19/09/2021
21970132915:39 30/10/2021
31970131216:34 31/10/2021
411000146809:41 21/11/2021
51980170915:39 26/12/2021
61850180215:54 16/01/2022
71960264214:44 18/01/2022
82860186014:30 23/02/2022
92880270214:45 16/03/2022
101790271310:00 23/04/2022
 Tổng965019327 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5