Ngần Duy Hưng

Trường:Trường Tiểu học Chiềng Châu

Khối:5

Lớp:4A2

ID:34069582

Quận/Huyện:Huyện Mai Châu

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
16270180119:51 04/10/2021
24250153620:14 24/10/2021
35200143516:23 26/10/2021
41220110019:11 23/11/2021
53240180108:54 19/12/2021
64420180219:58 03/01/2022
71360268809:44 19/01/2022
81200270414:30 22/02/2022
 Tổng216014867 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5