/>

Nguyen Nhat Anh

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:1P

ID:34060374

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13100042416:44 12/10/2020
23100056017:03 12/10/2020
31100039921:55 03/11/2020
4197065220:46 12/01/2021
54100069221:17 12/01/2021
61100075121:31 12/01/2021
71980201722:01 20/03/2021
8199056123:06 02/04/2021
9199065223:17 02/04/2021
 Tổng89306708 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2