Lê Tuệ

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Khối:3

Lớp:3A7

ID:34046938

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Hào

Tỉnh/Thành phố:Hưng Yên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11670180822:03 19/09/2021
21440150609:27 10/10/2021
3137058521:18 27/10/2021
41390109021:49 25/11/2021
51420163120:25 07/12/2021
61245160321:01 29/12/2021
72510270510:45 18/01/2022
82250126008:21 24/02/2022
91595270108:45 17/03/2022
101510273015:30 23/04/2022
 Tổng440017619 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2