Dương Phạm Khôi Nguyên

Trường:Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện

Khối:1

Lớp:1A3

ID:34032446

Quận/Huyện:Huyện Thanh Trì

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
17100055916:16 10/10/2020
215100054820:36 10/10/2020
 Tổng20001107 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1144 · Branch · Slug: c473193d1b6c4393215fdd7f56b3624a8065f943