Nguyen Nhat Nam

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:P

ID:33997311

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100043523:01 06/10/2020
21100049023:10 06/10/2020
31100052622:26 27/10/2020
41100063122:06 17/11/2020
 Tổng40002082 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1144 · Branch · Slug: c473193d1b6c4393215fdd7f56b3624a8065f943