Đặng Minh Tân

Trường:Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Khối:2

Lớp:2N

ID:33995504

Quận/Huyện:Huyện Hóc Môn

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
131110123711:55 16/09/2021
23980180109:19 10/10/2021
35980170220:07 12/11/2021
43970177219:42 19/11/2021
514890167010:59 18/12/2021
68680180208:34 07/01/2022
71530181315:45 19/01/2022
 Tổng614011797 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5