Trương Công Quyền

Trường:Trường Tiểu học Kim Giang

Khối:3

Lớp:3A3

ID:33958572

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11550179920:52 04/10/2021
24490180116:36 12/10/2021
31450180121:43 30/10/2021
42450180117:11 23/11/2021
52580180117:25 11/01/2022
61510180219:15 17/01/2022
71570270216:23 15/02/2022
 Tổng360013507 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2