Trần Quang Minh

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:2

Lớp:2A1

ID:33948018

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11820180110:21 16/09/2021
21760180220:36 10/10/2021
31670180220:50 30/10/2021
41630180220:59 19/11/2021
51940180221:05 07/12/2021
61810180221:24 09/01/2022
71775203009:33 19/01/2022
81860267409:44 24/02/2022
91810270109:46 18/03/2022
101570268909:59 23/04/2022
 Tổng764520905 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5