THÁI LÊ MINH BẢO

Trường:Trường Tiểu học Đuốc Sống

Khối:2

Lớp:2/1

ID:33940095

Quận/Huyện:Quận 1

Tỉnh/Thành phố:TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121180180210:41 15/09/2021
27100052421:55 16/10/2021
35100072312:51 16/11/2021
42970115216:36 21/11/2021
521000100516:44 11/12/2021
61800180122:04 19/01/2022
 Tổng59507007 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5