Nguyễn Hải Đăng

Trường:Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

Khối:1

Lớp:1V1

ID:33933930

Quận/Huyện:Huyện Thanh Oai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14100072421:35 05/10/2020
21100089119:48 10/10/2020
31100059010:46 08/11/2020
41100071220:30 20/11/2020
53100062217:51 13/12/2020
63100093217:28 14/01/2021
711000127810:21 22/01/2021
 Tổng70005749 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1164 · Branch · Slug: ec83cb486a78608576e0dc88c1584d24e1db8749