Nguyễn Trúc Linh

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Khối:4

Lớp:3a2

ID:33881541

Quận/Huyện:Huyện Tuần Giáo

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13450180220:49 22/09/2021
21360180116:29 10/10/2021
31300180209:40 30/10/2021
42390173917:54 20/11/2021
51230180110:19 12/12/2021
61440180111:48 01/01/2022
71270266808:44 20/01/2022
 Tổng244013414 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5