/>

Phạm Tuấn Vinh

Trường:Trường Tiểu học Hoàng Liệt

Khối:1

Lớp:1A11

ID:33847990

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100065615:19 18/10/2020
21100098215:36 18/10/2020
31100098215:26 09/11/2020
411000140315:02 23/11/2020
511000120421:19 19/12/2020
611000140422:06 07/01/2021
71100095121:37 27/01/2021
82990160414:42 26/03/2021
91960229316:25 01/04/2021
 Tổng895011479 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2