Phạm Tuấn Vinh

Trường:Trường Tiểu học Hoàng Liệt

Khối:1

Lớp:1A11

ID:33847990

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100065615:19 18/10/2020
21100098215:36 18/10/2020
31100098215:26 09/11/2020
411000140315:02 23/11/2020
 Tổng40004023 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1144 · Branch · Slug: c473193d1b6c4393215fdd7f56b3624a8065f943