Hoàng Thục Trang 3A3

Trường:Trường Tiểu học Tam Thanh

Khối:3

Lớp:A3

ID:33845517

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12740180621:24 17/01/2022
21340180122:05 17/01/2022
31520180220:25 18/01/2022
41470180120:58 18/01/2022
51350180121:31 18/01/2022
62320150022:53 18/01/2022
7130267511:19 19/01/2022
 Tổng277013186 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2