Hoàng Phúc Minh

Trường:Trường Tiểu học Kiến Hưng

Khối:2

Lớp:A6

ID:33817191

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121140180115:48 20/10/2021
21870129017:19 26/10/2021
31910165011:07 28/10/2021
42900123310:31 03/12/2021
51740180121:05 13/12/2021
6119047514:46 26/01/2022
 Tổng47508250 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5