Dương Hồ Minh Trí

Trường:Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Khối:1

Lớp:1A6

ID:33814888

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100094520:40 21/09/2020
211000103920:28 08/10/2020
321000110021:12 09/11/2020
411000135720:38 17/11/2020
 Tổng40004441 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1144 · Branch · Slug: c473193d1b6c4393215fdd7f56b3624a8065f943