NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:2

Lớp:1C

ID:33788471

Quận/Huyện:Huyện Krông Buk

Tỉnh/Thành phố:Đắk Lắk

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12580180216:10 22/09/2021
24610180218:11 06/10/2021
31580180220:52 07/11/2021
41510180220:30 18/11/2021
51630180213:54 19/12/2021
61520180120:29 01/01/2022
71420176508:29 20/01/2022
8124093908:15 24/02/2022
91260230610:15 15/03/2022
 Tổng435015821 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5